Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bài tập Nhóm môn Tin học văn phòng – Đề tài “Mạng xã hội”

Nhóm: 8 – Lớp 45k06.3 Thành viên: 1. Nguyễn Hà Trang 2. Nguyễn Thị Minh Tâm 3. Huyền My 4. Hoàng My Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng GVHD: Đỗ Phú Huy Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://daithanhvuong.vn/category/dia-diem/

Subscribe US Now