Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[Tàu Hỏa - Train] 1 Số Hình Ảnh Đầu máy Ấn Độ D13E | Some Beautiful Images of Indian Locomotive D13E

Một số hình ảnh đẹp về đầu máy Ấn Độ D13E của Đường sắt Việt Nam, là đầu máy Xe lửa được sử dụng rất lâu ở Việt nam, dùng để kéo cả… Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://daithanhvuong.vn/category/cong-nghe/

Subscribe US Now