Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ĐKKD: PHẦN 3. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

Bước 1: Đối với trường hợp thay đổi trụ sở đồng thời thay đổi cơ quan thuế – Rà soát và nộp các tờ khai đến hạn – Nộp Báo cáo BC/26AC – Chuyển… Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://daithanhvuong.vn/category/dia-diem/

Subscribe US Now