3 thoughts on “ACCA F8 Audit Evidence | Tổng quát về "Bằng chứng kiểm toán"

  1. Ad ơi, hôm nay em thuyết trình nói cơ sở dẫn liệu dc chia làm 2 nhóm và có những tính chất và cô nói sai. Cô nói cơ sở dẫn liệu chỉ dc chia làm 7 tính chất :tính hiện hữu, quyền và nghĩa vụ,…..rồi tiếp đến em nói đến các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng trong ba giai đoạn: đánh giá rủi ro, thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản thì cô nói sai nữa :)) thế là em dc 3 điểm. Chán quá Ad ạ, ko bk cô sai hay em sai nữa. À mà em nói thu thập bằng chứng kiểm toán là thu thập bằng chứng về csdl lại sai tiếp, cô còn nói em sai cơ bản. Huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Phim Bộ Thuyết Minh | Thần Súng 12H Tập 1| Phim Chiến Tranh Trung Nhật

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now