One thought on “Ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng

  1. khi các anh làm về nhiệt độ ảnh hưởng thì các anh nên cho phenolphtalein vào cùng một lúc để có thể ss được độ phân li của CH3COONa . có nghĩa là anh phải đun đ trước sau đó mới cho đ thử màu vào để ss tốc độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Running Man EP90 [03/12]

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now