One thought on “Bài 3: Luyện tập thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn | Ngữ pháp tiếng Anh – Thầy Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[ Hoàn]All In Love-Tập 2- Cố Tây Tước

All In Love- Cố Tây Tước Tác giả: Cố Tây Tước Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi […]

Subscribe US Now