Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

SINH HOẠT TRÒ CHƠI LỚN - GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THƯỢNG VĨNH

Sau những giờ học tập mệt mỏi, gia đình phật tử Thượng Vĩnh tổ chức trò chơi lớn nhằm cũng cố thêm kiến thức, học hỏi thêm những điều mới mẻ..gắn kết tinh thần của các anh chị trong gia đình phật tử hơn.. Chúc mọi người xem video vui […]

Subscribe US Now