8 thoughts on “Bùa hộ thân

  1. thấy vẽ rất là khó, nhưng mừ trông ngầu thật ạ.. :3
    ví dụ như mk vẽ chơi chơi trên giấy thường chắc cx hk có vấn đề j phải ko thầy Huyền Trí ơi!? ><

  2. Cho cháu hỏi là khi vẽ bùa có phải lập đàn không ạ, và cái bút của chú là bút mua ở đâu, và mua sách ở đâu ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Desperados 3 Gamescom 2019 Gameplay Walkthrough - Mind Control And All New Features

Desperados 3 is easily one of the best games we’ve seen at Gamescom 2019, introducing Isabelle Moreau and her mind control darts and pet cat. She’s like Dishonored 2’s Emily meets, well, cat lady, and can do some awesome tricks. As you’ll see in this exclusive Desperados 3 gameplay. Enjoy! […]

Subscribe US Now