2 thoughts on “Buổi 10 Bài 1 Đăng ký google webmaster tool – đưa sitemap google – index bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BÀI 3: CÔ VIOLET HƯỚNG DẪN PHÁT M CHUẨN 24 TỪ VỰNG TRUYỆN “DON’T WAKE THE BABY”

14 ngày học truyện “Don’t Wake The Baby” là 14 ngày thử thách với các em. Để thuộc được một câu truyện thì không khó, nhưng làm sao để nắm được câu truyện đó một cách chuẩn chỉ nhất từ phát âm, ngữ điệu, thể hiện được nội dung truyện […]

Subscribe US Now