10 thoughts on “bý kiếp dàng trang đồ án bộ 3 Photoshop + autocad + 3dmax ag3d center

  1. Bài ngu quá…khi group mb 1/100 lại rồi scale lên gấp 2 lần thì cái vòng tròn đánh số các trục cũng sẽ to hơn gấp 2 lần, và theo trong 1 maket thì ko thể có điều đó :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

🇯🇵Bữa cơm gia đình Việt & Nhật - Mừng sinh nhật con Trai - Cuộc sống ở Nhật#93

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

Subscribe US Now