C – Bài 22: Truyền mảng và trả về mảng từ hàm.

admin 35Hướng dẫn lập trình c cơ bản. Lập trình C từ cơ bản tới nâng cao. Truyền mảng vào hàm và trả về mảng từ một hàm. các thao tác kết hợp giữa mảng, hàm, biến toàn cục, biến cục bộ, địa chỉ, con trỏ trong ngôn ngữ C. C programming tutorial for the beginner.

link tải code mẫu:

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

35 thoughts on “C – Bài 22: Truyền mảng và trả về mảng từ hàm.

 1. nclude <stdio.h>

  #include <conio.h>

  void nhapMang (int x[],int n) {

  int i;

  for (i=0;i<n;i++) {

  printf ("x[%d]=",i);scanf ("%d",&x[i]);

  }

  }

  void xuatMang (int x[],int n) {

  int i;

  for (i=0;i<n;i++) {

  printf ("x[%d]=%dn",i,x[i]);

  }

  }

  int kt(float a) {

  int j;

  int sum=0 ;

  if ( a==(int) a) {

  for (j=0;j<a;j++)

  if ((int) a%j==0) sum+=j;

  return (sum==a);}

  else return 0;

  }

  void shh (int x[],int n){

  int i;

  for (i=0;i<n;i++) {

  if (kt(x[i])) printf ("%d",x[i]);

  }

  }

  int main () {int n;

  int x[n];

  printf ("nhap n:");scanf ("%d",&n);

  nhapMang(x,n);

  printf ("mang la:");

  xuatMang (x,n);

  printf ("so hoan hao la :");

  shh(x,n);

  return 0;

  }
  cho em hỏi code này của em sao k xuất đc các số hoàn hảo ạ

 2. Anh có video dạy phần câu trúc máy tính và vi xử lý k ạ. ở trên lớp thầy dạy khó hiểu quá..

 3. tại sao anh có thể truyền mảng vào sử dụng dấu cách nhập từng phần từ mà không phải là enter xuống dòng vậy ạ
  dev c++ em sử dụng nếu cho thêm "%5d" thì nó sẽ không nhập được n phần từ của mảng(với n nhập từ bàn phím). Em muốn biết tại sao ạ em cảm ơn anh

 4. giả sử số phần tử của mảng là n và n nhập vào từ bàn phím thì khai báo sao a. e thấy đoạn cuối a có nhắc đến nhưng mà vẫn phải nhập hết Length phần tử ?

 5. Hàm hiển thị được khai báo là arr, bạn thay b vào là ntn ạ ? gán hàm nhap vào b thì mình còn hiểu được, còn hàm hiển thị bạn lại đưa b vào
  đồng nghĩa với hàm hienThi sẽ được định nghĩa lại với toàn bộ nội dung hàm nhap ạ ?

 6. Bài này a giảng khó hiểu quá , ko giải thích nhiều mak chỉ pảo cách sửa thôi làm e học con trỏ rồi mak vẫn ko hiểu j ạ

 7. ở phút 10:52 e chưa hiểu lắm là tại sao ko thể gán b = nhap() được vậy a ??? Và tại sao khi mà truyền tên từ mảng vào lại truyền luôn cả địa chỉ vậy a ???

 8. a có giáo trình kèm k anh. và cho em hỏi a có đi học thêm c đâu k có thể giới thiệu cho e với

 9. anh ơi làm thêm video nữa nhập tên 10 bạn học sinh đi a.trước h toàn nhập số ko nhập kí tự bao giờ

 10. 1:32 –> 1:37 ko thêm địa chỉ & thì nó sẽ hiển thị giá trị của thằng i (mak khi đó a chưa gáng giá trị cho i nên nó được hiểu là = 0) 1:40 –> 1:47 a thêm & là địa chỉ của i thì nó hiển thị ra địa chỉ hệ 16 của biến i…..mà sao tới cái đoạn 2:40 –> 2:47 tại sao arr chưa thêm địa chỉ & mak nó vẫn hiện ra địa chỉ của arr ?? đáng nhẽ nó phải hiện ra cái giá trị của arr chứ hả a, a phải giải thích đoạn này, tại mảng và truyền mảng rất khó hiểu nên a giải thích tường tận từng bước rồi ví dụ cho tụi e hiểu nữa ạ, chứ nói lua lua như thế sao hiểu được
  e thử xóa cái [LENGTH] thì nó lại hiển thị giá trị của thằng arr = 0 ?? tại sao ạ
  nói chung rất dễ hiểu e hiểu hết nhưng có cái đoạn đấy là ko hiểu lắm a ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

SD VCD Vol 155 - Dj Trang Moon tại Bar New Phường Đông in The Mix

Nhom Ratanak Anby : My New Song : Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now