Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Đi Chợ Gò Tà Mâu gặp 1 đống Ampli BOSE, Laptop đồng giá 500k, đồng hồ bãi đỗ đống

chợ gò Tà Mâu này là bên gò cũ 2, hồi trước người ta toàn bán trên máy nhà cao cao như thế này, từ khi có bên gò mới thì người ta qua bên đó bán nhiều Các bạn đăng ký theo dõi kênh và facebook để xem những […]

Subscribe US Now