24 thoughts on “Cầu lông sân nhà #1

  1. Ai đam mê cầu lông giơ tay🏌️‍♂️🏌️‍♂️🏌️‍♂️

    Play badminton👇👇👇👇👇👇👌🏻❤

  2. Hay phết nhưng cách phát cầu của ông áo xanh lạ vãi với lại bỏ nhỏ nhiều vào toàn phông với chả đập .

  3. Chưa gặp ai sec cầu như ông áo xanh,mình thấy ông cởi trần điều cầu và tay ve tốt hơn ông áo xanh,nhưng áo xanh dứt điểm tốt hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Các phép toán số học cộng trừ nhân chia

Qua ví dụ nhỏ này cho biết làm thế nào để dùng các phép toán cộng trừ nhân chia. Chi tiết tại Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/cong-nghe/

Subscribe US Now