19 thoughts on “CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI ( PHẦN 1/2)

  1. Không vấn đề gì. gắng luyện thành tài (một là có thể, hai là vĩnh viễn không bao giờ). Nhưng dạy sinh bạn nên nói chậm lại và có điểm nhấn. Thứ nhất bạn nói sẽ ít bị vấp, nói nhịu. Thứ hai H.Sinh cũng phải có t.gian để phân tích và thẩm thấu thông tin trong não bộ của mỗi người.

  2. Cô mới quay nên nhìn ống kính chưa quen lắm nên đôi chỗ vấp váp. Các em cứ góp ý nhiệt tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Game of Thrones Season 7 Trailer 2017 Official

Game of Thrones Trailer 2017 Season 7 – Official Trailer for HBO Series – starring Peter Dinklage, Lena Headey, and Emilia Clarke – The new trailer sets up a dire time for Cersei and Jamie—surrounded on all sides by enemies old and new—Daenerys’ invasion, and Jon Snow’s rise to leading […]

Subscribe US Now