25 thoughts on “Chiến Thuật Công Thành Tương Dương VLTKM – Bang top 4 đánh bại bang tóp 1 sever

  1. không có bang dân chơi thì làm éo gì có bang nào lật đổ đc đại việt. thế bang thánh mới lên công đc chứ. Dân chơi thua có 3 giây cuối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Truy cập wifi miễn phí - wifi chùa

Truy cập wifi miễn phí ở một số địa điểm – wifi chùa Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/cong-nghe/

Subscribe US Now