Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Thi Môi trường tiểu phẩm tiếng Tày - chuyện rườn ông Côn. | tiểu phẩm bảo vệ môi trường

Tiểu phẩm tiếng Tày: Chuyện nhà ông Côn trong hội thi tuyên truyền luật Bảo vệ môi trường năm 2019 của huyện Nguyên Bình., tiểu phẩm bảo vệ môi trường. Xem thêm các video Xử Lý Chất Thải khác: https://daithanhvuong.vn/category/xu-ly-chat-thai/

Subscribe US Now