12 thoughts on “Chữa bài tập Bài 3 Khóa Hán ngữ 2 trên tiengtrung518.com (Bài 18 trong giáo trình)

  1. 伊妹儿 bây giờ không phait là thường dùng nữa,thường dùng là E-mail,电邮,电子邮件。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Top 10 Trò chơi Siêu Linh, Gọi Ma mà Bạn Không Bao Giờ Nên Thử

Tổng hợp các trò chơi gọi hồn siêu linh: 10. Đồng xu tâm linh. 9. Tủ quần áo. 8. Charlie – Charlie. 7. Thang máy – Thang máy để qua thế giới khác. 6. Trốn tìm một mình. 5. Trò chơi vận may. 4. Trò chơi lúc nửa đêm. 3. […]

Subscribe US Now