5 thoughts on “Chuyển file word – Excel sang PDF nhanh chóng

  1. ad cho em hỏi tiếp khi em in ra như vậy thì xuất hiện cái dòng
    create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    ở cuối mỗi trang giấy. ad có cách nào giúp em bỏ cái dòng này không em cảm ơn

  2. Cám ơn bạn! Mình đã cài đặt theo bạn hướng dẫn, xong các file PDF của mình ở phần tên file toàn thấy có biểu tượng Cốc Cốc thôi. Mà mình thì không thích tí nào. Các file của bạn có biểu tượng sóng xanh và sóng màu cam. Bạn giúp mình loại bỏ biểu tượng Cốc Coc đc không. Cảm ơn bạn !

  3. Anh làm một video hướng dẫn trộn in ấn các loại biên bản nghiệm thu, chứng chỉ chất lượng,… trong công trình giao thông trên excell đi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Thử thách thi vẽ người Cười rụng rốn - Drawing people | Mê vẽ Tv |

Tổ chức cuộc thi vẽ người cho các học sinh với thể lệ : Mỗi người sẽ vẽ một bộ phận cơ thể người cho đến khi hoàn thành – Cách vẽ hoa | vẽ hoa mai ngày tết | hướng dẫn vẽ cây hoa mai | Mê vẽ Tv […]

Subscribe US Now