7 thoughts on “CLB Ngọc Sơn múa Việt Nam quê hương tôi tại Chùa Sùng Nghiêm mừng lễ Phật Đản 2018 .Ngày 21-5-2018

  1. Rất đẹp, nếu cắt bớt 2 người (vì hình chữ S quá dài) làm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì kết hay hơn nhiều (ý tưởng này chúng tôi đã thực hiện từ 5/2014 – khi tham gia hội diễn Tiếng hát CCB Tp.Hà Nội).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Chia Tay Khóa Tu Xuân Đoàn Tụ

Kính thưa Quý Thầy Cô và ACE trong ban chăm sóc ! Khoá tu Xuân Đoàn Tụ đã kết thúc và thành công tốt đẹp .Chúng con xin tri Ân Quý Thầy Quý Sư Cô đã yểm trợ hết lòng .Đã trao truyền cho chúng con năng lượng kết nối […]

Subscribe US Now