41 thoughts on “Dj Trang Moon diễn tại New Phương Đông quá đã

  1. chị này chơi nghe đã thật..dj ở quá bar t làm đêm nào cũng chơi 1 bài nguyên y 1 tháng khiến t thuộc nhạc luôn..mà giống như bỏ đĩa z..chỉ chà sơ đĩa rồi kéo vài nút là thôi..hazzi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hướng dẫn cơ bản phần mềm Adobe After Effects.mp4

phamanhdung.com, Video, Graphic, Motion Graphic, VFX, Tutorials, Training, Hướng dẫn, Phim hướng dẫn, AGP , agp online , phạm anh dung, After Effects, Photoshop, Particle Illusion, Blufftitler “Video Art” “Online (song)” Demo Reel Animation Design Graphics Media Digital “Video Camera” Valentine Adobe Director “Valentine’s Day” Mass Special “Saint Valentine” Editing […]

Subscribe US Now