English 8 Unit 4 Part 1 (Tiếng Anh lớp 8 bài 4 theo sách giáo khoa)

admin 28English 8
Unit 4: Our Past (Quá khứ của chúng ta)
Bài học này nhấn mạnh về thời quá khứ, sẽ học lại thì quá khứ đơn và cấu trúc USED TO – có nghĩa là ĐÃ TỪNG LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ / 1 TÌNH TRẠNG TRONG QUÁ KHỨ (đã chấm dứt trong quá khứ không còn ở hiện tại nữa)
Part 1
Getting Started
Listen and Read
Chúc cá em học tốt

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

28 thoughts on “English 8 Unit 4 Part 1 (Tiếng Anh lớp 8 bài 4 theo sách giáo khoa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hướng dẫn chơi nhiều acc 3q 1 lúc

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now