Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tạo đồng hồ đếm ngược bất kì trong nháy mắt

Khi dạy học, tổ chức trò chơi học tập chúng ta sẽ cần đến các đồng hồ đếm ngược, việc tạo ra các đồng hồ đếm ngược này trên powerpoint cũng rất đơn giản. Tuy nhiên nếu bạn cần có 1 cái đồng hồ đếm ngược với số đo thời […]

Subscribe US Now