Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Phim Siêu Nhân Hải Tặc Gokaigers - Tập 40 : Biến Hình 5 Siêu Nhân Đỏ

Khi cài chìa khóa biến thân của siêu nhân tương nai vào mũi khoan mãnh thú thì đội siêu nhân hải tặc sẽ có khả năng đến được bất kỳ nơi nào trong quá khứ hoặc tương nai nếu họ muốn, tuy nhiên họ sẽ không được tiếp xúc với […]

Subscribe US Now