49 thoughts on “Hoạt Phật Tế Công Phần 3 Tập 8-9 | Thuyết minh VTV

  1. Mk chưa hiểu lắm người càn khôn động chủ trên hình như là trần lượng mà sao lại đánh tế công vậy

  2. 🤣🤣🤣Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu🤣😂😂😂😂 Quảng Lượng nói nhiều vãi😂😂😂 Tế Công tức đến rớt nước mắt lun😂😂😂😂

  3. Xem lại mà nhớ hồi giành coi TV với bố quá. Có ai như t k vì giờ này trùng với giờ phát thời sự

  4. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️⚠️🤗🙏♥️🙏⚠️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🌺🌺🌺🌺🌺🌺😪😪😪😪😪😪🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀💘💘💘💘💘🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂😂😂😂😂👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊💔😭💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤮🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💘💘💘💘🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😝😝😝😝😝😝😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😷😷😷😷😷

  5. 😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃😃😃😊😄😊😊😊😊😅😆😆😇😂😁😅😅😐😂😁😯😐😕😈😐😯😯😯😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😐😐😐😐😐😐😐😐😡😡😐😐😐😐😐😐😐😐😐😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😜😜😜😜😜😜😜😷😷😷😷😒🐭🐭🐶🐶🐁🐹🐈🐁🐓🐇🐇🐀🐶🐭🐹🐓🐦🐦🐔🐣🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐸🐸🐸🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[Phim Ngắn] TRAI QUÊ - FU PRODUCTION

TRAI QUÊ là bộ phim ngắn kể về những mảng kí ức của Tuyết về Hiếu, người giúp việc của gia đình cô,người bạn thời thơ ấu và cũng là người mà Tuyết thầm yêu. Những kí ức của Tuyết dẫn dắt người xem qua từng cung bậc cảm xúc […]

Subscribe US Now