[How to learn English Grammar- Adjectives to describe places] 소피아쌤 영어채널- 형용사 (장소)

admin 4[How to learn English Grammar- Adjectives to describe places] 소피아쌤 영어채널- 형용사 (장소)
★Sophia’s English Lesson 소피아의 유튜브 영어채널★
-원어민발음 배우기-
English for Children, English lesson for Children, Learning English, Speaking Practice, Listening and Speaking Skill, Books in Enlgish,English Conversation , English Channel

[For more videos, Please Subscribe!]
▶소피아와 영어회화배우기

▶원어민 초등영어강의 – 초급편 (Vocabulary)

▶영어회화로 배우는 기초영어문법 (중급) Grammar

▶생생 소피아의 미국 학교생활/체험학습

▶New uploads 따끈따끈한 동영상

미국원어민 소피아의 홈스쿨영어를 위한 어린이 영어채널입니다.
좀 더 쉽게 원어민을 접하기 힘든 아이들이나 부모님들이 홈스쿨영어 공부를 하실 수 있도록 미국 원어민 소피아가 영어강의를 준비했어요!

미국에 살고 있는 원어민 소피아는
각종 에세이, 스피치, 리딩 컨테스트에서 수상을 하고,
미국전체 학력고사 1% 실력을 가지고 있답니다!

100% 영어로만 진행되는 살아있는 영어수업이예요!
원어민 발음도 따라도 해보시고 퀴즈도 맞춰보세요!

아이들과 부모님들이 모두 보고 따라할 수 있는
영어의 거부감을 없애는 귀엽고 깜찎하고 재미있는 어린이영어교실!
홈스쿨영어로 영어회화를 즐겁게 아이들에게 접할 수 있는 기회를 주세요!

무료로 유튜브 구독도 하시고 살아있는 생생 미국생활, 미국일상 등을
엿보실 수도 있답니다!
홈스쿨영어로 왕초보영어 탈출해보세요!
귀가 열리는 영어회화 소피아와 같이 시작해봐요!

구독해주시는거 있지 마세요!
소피아의 무료영어강의와 미국 소피아맘의 미국일상을 더 보실려면 요기로!

소피아맘의 미국유학이야기 블로그

인스타그램 (Instagram)

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

4 thoughts on “[How to learn English Grammar- Adjectives to describe places] 소피아쌤 영어채널- 형용사 (장소)

  1. Hii umm .. iam 16 years old
    i wanna speak English like native speaker so i've watched ur vidio i love that <3
    yeah my summer vacation is kind of boring.. nothing special..;(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

TRAILER DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI | HTV3 - DreamsTV 2019

#HTV3DreamsTV #DoraemonChuMeoMayDenTuTuongLai #Doraemon #Nobita #Shizuka #Jaian #Suneo Doraemon là một chú mèo máy thông minh, tốt bụng đến từ tương lai. Cậu trở về hiện tại để giúp đỡ Nobita – một cậu học sinh hậu đậu, chuyên bị bắt nạt, trở thành một con người thành công hơn sau […]

Subscribe US Now