41 thoughts on “Hướng dẫn anh em mua đồ gáp Benjamin FX shop PCP phong thủy

  1. Cây này chắc cũng 15cũ nhỉ
    Truyền thống ráp mày bán 7,8 tr người ta ráp báng cành bình van điều áp cả cây có 4tr hơn mày bán truyền thông như cc bán 7,8 triệu van độ cái mã bố mày, fx chắc mày bán 15tr, buồn ỉa 70m c2 cái mã bố mày

  2. Nếu bem gần bằng laze như thế thì để áp 60-70 thôi là đủ, vừa bem được nhiều phát vừa an toàn hơn

  3. Nó bán mười mấy tr ấy .ai mua đi.mắt hơn cây fx dày luôn.tính tiền chi tiết trên đó .đc nhiêu đâu .ko bán .ko kính .nòng cuòn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

How to Christmafy Any PowerPoint Slide

🎅After watching this video you will know to add falling snowflakes and blinking Christmas lights to any PowerPoint slide. Christmafy anything 🙂 Download Christmafy Template here: 👑Popular Uploads: 👨🏻‍🎓For Beginners: 👨🏻‍🚀For Advanced Users: ⚗️Experiments: 💎Download One Skill Slide Builder for free: 🔮Join me on Patreon: ✒️CHRISTMAS FONT: Candy Cane 🎧MUSIC: […]

Subscribe US Now