Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Toán lớp 4 - Tìm số trung bình cộng.

Toán lớp 4 – Tìm số trung bình cộng. Qua bài học này các em biết: – Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng đó cho số các số hạng. – Giải các bài toán về tìm số […]

Subscribe US Now