Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Paraphrasing - chìa khóa vạn năng cho TẤT CẢ các cánh cửa IELTS

Paraphrasing, hay còn gọi là kĩ thuật miêu tả cùng một ý tưởng theo nhiều cách. Giả sử như, nếu muốn chê một ai đó theo kiểu ” tế nhị “, thay vì nói thẳng toẹt: ” She is UGLY ! “, chúng ta nói : ” She is FAR […]

Subscribe US Now