Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hướng Dẫn Tạo Một Chiếc Usb Boot Để Ghost Máy Tính Cho Người Mới Bắt Đầu

Mua usb tại đây Link file tạo BOOT và file ghost xem chi tiết tại : Xem thêm :Hướng Dẫn ghost Win,Ghost Win xp Bằng Usb Chi tiết nhất : Hướng dẫn ghost win xp,Win7,win 8 bằng usb rất đơn giản : Ghost Win 10 Bang USB Chi Tiết và […]

Subscribe US Now