4 thoughts on “Khóa học WordPress – Bài 12 – Tạo Form đăng ký ngay

  1. Người ta hướng dẫn có tâm vậy mà các bạn chửi. Chỉ là khiếu sư phạm chưa tốt thôi. Nhưng như vậy cũng là cảm ơn nhiều rồi. Tôi thấy clip như này rất hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Cách học nhanh nhất Bài ca nguyên tử khối và hóa trị Vũ Hải

Vieo này giúp các em học hóa trị các nguyên tố và nguyên tử khối các nguyên tố được nhanh nhất. Kênh “Hóa học không khó channel là kênh kiến thức giúp các em thấy yêu môn hóa học hơn và không còn sợ môn hóa học nữa. – Kênh […]

Subscribe US Now