Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 5 : Vấn đáp Phật pháp – TT. Thích Nhật Từ

admin 1Các câu hỏi : Lịch sử Đức Phật – Hiến tạng và hiến xác – Giấc mơ và những dự tri – Tình yêu tuổi cập kê – Tình thương yêu của cha – Cấu trúc sinh học giới tính và ý nghĩa Bê, Tích trượng và Lọng – Pháp khí Phật cụ được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/bong-da/

One thought on “Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 5 : Vấn đáp Phật pháp – TT. Thích Nhật Từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tổng hợp đua xe bình dương

Xe cọp dữ Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/o-to-xe-may-xe-khac/

Subscribe US Now