14 thoughts on “Let's play VR Kanojo / Virtual Girlfriend (2017)

  1. You are a sad man but I really do enjoy your UMPC reviews and I really am enjoying my GPD Pocket but I am waiting for my Gemini since i recently cracked the screen on my windows phone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Công thành thất trụ Server Vân Du VLTK VinaGame - Fly Trở lại cầm Soái

Đây có lẽ là lần trở lại cầm soái sau mấy tháng trời không lên mic để chỉ huy. Bên cạnh đó mình sẽ ra Vlog đầu tiên quá trình mình chỉ huy công thành như thế nào?, để cho AE thấy cục diện toàn trận đánh. Hy vọng AE […]

Subscribe US Now