16 thoughts on “LONELY NIGHT – Nhạc Phim Người Mẫu 2

  1. phim quá hay, xem trong năm nay tới 5 lần rồi mà cả ngày nghe nhạc vẫn chưa chán, giữa file phim này nữa rảnh lôi ra xem ^^

  2. 오늘은 한재석님의 생일입니다. 모두들 그의 생일을 축하하시면서 그의 드라마, 영화 한편 보시기를 바랍니다

  3. 정말 가슴이 아픕니다 한재석님때문에… 순수 드라마 꼭 보고싶은데 올려주시면 안되겠습니까?

  4. I Watched this film when I was a child, that time I was 12 years old, I still want to watch this film again, I like to heard some songs in this film, but I  don't understand Korea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Mar Heaven tập 15

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now