17 thoughts on “Lý thuyết về amino axit

  1. Bạn ơi bạn có thể thêm vài bài của 12 dc k mình nghèo lắm k có tiền mua 🙁 mong bạn có thể giúp đỡ mình 🙁

  2. Dạ thầy ơi theo em biết thì chỗ 13:39, tên thay thế của Glyxin hoặc là axit 2-amino etanoic hoặc là axit alpha-amino axetic. Khi đã dùng các chữ cái Hy Lạp thì tên của axit phải là tên thường ấy ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

King Arthur: Legend of the Sword - Gameplay Walkthrough - All Battles (iOS, Android)

King Arthur: Legend of the Sword – Gameplay Walkthrough – All Battles (iOS, Android) Subscribe – Facebook – Twitter – King Arthur: Legend of the Sword – Free Download on iTunes – Download on Google Play – From nothing comes a king. In this official film game, train as Arthur […]

Subscribe US Now