Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Giảm sử dụng túi nilong và đồ nhựa trong y tế| VTC14

VTC14 |GIẢM SỬ DỤNG TÚI NILON VÀ ĐỒ NHỰA TRONG Y TẾ: KHÓ VẪN PHẢI LÀM Trong lĩnh vực y tế, Ở nước ta có khoảng 13 ngàn cơ sở, hàng năm có gần 150 triệu bệnh nhân nội trú, hơn 450 triệu bệnh nhân điều trị khám ngoại trú, […]

Subscribe US Now