Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hóa học 12 Bài 1 Este | Sơ đồ tư duy mindmap

Nine Promotion Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cấu tạo – Danh pháp Este a. Cấu tạo Este là sản phẩm được tạo thành khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este. b. Danh pháp Tên este = Tên gốc hidrocacbon R’+ Tên […]

Subscribe US Now