Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tiết Mục Múa Đặc Sắc: Thiên Thủ Thiên Nhãn

Với tâm nguyện: “Phụng sự chúng sinh cúng dường chư Phật, được góp phần trách nhiệm cùng với xã hội vào công cuộc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mong muốn tạo ra một […]

Subscribe US Now