0 thoughts on “Nhảy Khai Giảng cực bốc của học sinh THPT "Hảy Trao Cho Anh" Năm Học 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Chung Kết Giải Thể Thao Hiệp Nhất tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng lần III 2019

Chung Kết Giải Thể Thao Hiệp Nhất tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng lần III 2019 (gồm cả bóng đá và cầu lông) sau Thánh Lễ chiều thứ 6, ngày 16/8/2019. Thời gian: 17g00, thứ sáu ngày 16/8/2019. Địa điểm: Tiền đường Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng Truyền […]

Subscribe US Now