Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Long sơ kết công tác ủy thác tín dụng chính sách

Chiều nay, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Long tổ chức sơ kết công tác ủy thác tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng … Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://daithanhvuong.vn/category/dia-diem/

Subscribe US Now