Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

CHƯƠNG 13 | LỜI CHỈ DẪN KHI TẬP YOGA

CHƯƠNG 13 | LỜI CHỈ DẪN KHI TẬP YOGA —————————————————————————- ✍️ ĐÔI LỜI CHỈ DẪN KHI TẬP ASANA 🌿 KHÔNG GẮNG SỨC CŨNG KHÔNG VỘI VÃ! 🌼 Khi khởi sự tập ansana lẻ dĩ nhiên là ta không thể làm động tác một cách hoàn hảo như những gì minh […]

Subscribe US Now