Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU Đã Dặn Dò Vợ Và Gia Quyết Những Gì Trước Khi Qua Đời

Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU Đã Dặn Dò Vợ Và Gia Quyết Những Gì Trước Khi Qua Đời Nội dung: Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001) nguyên là một tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ khóa võ bị […]

Subscribe US Now