[ÔN THI VÀO 10] Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Online Math – https://olm.vn

admin 44Link khóa học:
Nhằm giúp các em học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị một hành trang kiến thức vững chắc trước kỳ thi tuyển sinh vào 10, OLM tổ chức khóa học ôn thi vào 10 môn Toán với sự giảng dạy của thầy Doãn Minh Cường – nguyên hiệu trưởng trường chuyên ĐH sư phạm Hà Nội và cô Hoàng Thị Thu Huyền.
Bài Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình nêu ra một số dạng toán cơ bản : Toán chuyển động, toán năng suất, toán làm chung làm riêng, toán hình học, toán phần trăm,.. nhằm giúp học sinh làm quen và rèn luyện kỹ năng làm bài dạng này.

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

44 thoughts on “[ÔN THI VÀO 10] Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Online Math – https://olm.vn

 1. 5:17 sao lại lấy 120/x-10 -120/x mak ko phải là 120/x – 120/x-10 vậy em chw hiểu đoạn này ai bt giúp mình với ạ
  Cảm ơn trước

 2. Link khóa học:
  Nhằm giúp các em học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị một hành trang kiến thức vững chắc trước kỳ thi tuyển sinh vào 10, OLM tổ chức khóa học ôn thi vào 10 môn Toán với sự giảng dạy của thầy Doãn Minh Cường – nguyên hiệu trưởng trường chuyên ĐH sư phạm Hà Nội và cô Hoàng Thị Thu Huyền.
  Bài Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình nêu ra một số dạng toán cơ bản : Toán chuyển động, toán năng suất, toán làm chung làm riêng, toán hình học, toán phần trăm,.. nhằm giúp học sinh làm quen và rèn luyện kỹ năng làm bài dạng này. o dau co

 3. {
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "RqpavvdONwjHSZHF",
  "docid": "P7QMocHKxZM",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/results?search_query=gi%E1%BA%A3i+b%C3%A0i+to%C3%A1n+b%E1%BA%B1ng+c%C3%A1ch+l%E1%BA%ADp+h%E1%BB%87+ph%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+l%E1%BB%9Bp+9+dang+chuyen+dong+",
  "cmt": "1026.519",
  "plid": "AAV_a6DvCdqVLxHv",
  "ei": "sZg8XOiRJoXioQOm9a_YBw",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "185.292",
  "of": "0amtKDmsGjkH1LEzbllxyQ",
  "euri": "",
  "lact": 3,
  "cl": "228668531",
  "mos": 0,
  "state": "8",
  "vm": "CAEQABgE",
  "volume": 4,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20190110",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "70.0.3538.114",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "1252.161",
  "fexp": "23710476,23721898,23726563,23727262,23728352,23744176,23745351,23751767,23752869,23755886,23755898,23758087,23760558,23761607,23762649,23769730,23772104,23774984,23779310,23779693,23780520,23780591,23782011,23783162,23783454,23784106,23784106,23785520,23786241,23786476,23786523,23786637,23787165,23787225,23787228,9449243,9466593,9471235,9485000,9488572",
  "feature": "search",
  "afmt": "251",
  "vct": "1026.519",
  "vd": "1252.161",
  "vpl": "0.000-0.770,36.030-60.659,990.000-1114.583,",
  "vbu": "0.000-17.661,30.001-120.001,986.667-1237.333,",
  "vpa": "0",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.01219779930306538",
  "totalVideoFrames": 5614,
  "droppedVideoFrames": 3,
  "lct": "1026.383",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "653218.301",
  "lhd": "0.055",
  "lst": "0.000",
  "laa": "itag=251,type=3,seg=123,range=17129277-17272802,time=1230.0-1240.0,off=0,len=143526,end=1",
  "lva": "itag=247,type=3,seg=231,range=19480264-19574294,time=1232.0-1237.3,off=0,len=94031,end=1",
  "lar": "itag=251,type=3,seg=123,range=17129277-17272802,time=1230.0-1240.0,off=0,len=143526,end=1",
  "lvr": "itag=247,type=3,seg=234,range=19762377-19854639,time=1248.0-1252.1,off=0,len=92263,end=1,eos=1",
  "lvh": "r6—sn-8pxuuxa-i5oes",
  "lab": "0.000-17.661,30.001-120.001,980.001-1240.001,",
  "lvb": "0.000-144.000,986.667-1237.333,",
  "ismb": 10620000,
  "relative_loudness": "10.691",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd720",
  "debug_videoId": "P7QMocHKxZM",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D11_vs_4_1_ps_4_1)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Mon Jan 14 2019 21:15:07 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)"
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bang than ky con voi

Bang than ky con boi Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now