2 thoughts on “Pháp sư nguyễn ngọc vẽ trừ tà ma

  1. Đánh con người ta,chứ có phải đánh ma đâu. Có bùa,đánh bùa là được rồi, không phải đụng chạm đến thân thể mình ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Minecraft | Grand Theft Auto (GTA) | STEALING A STEALTH BOMBER | Mods Showcase [Funny Moments]

“LEAVE A LIKE FOR MORE GTA IN MINECRAFT!” ► Next: ► Previous: ► Subscribe and join TeamTDM! :: ► Follow Me on Twitter :: ► Grand Theft Auto in Minecraft Playlist: Today, we’re taking a trip to a brand new city and the world of Grand Theft Auto in Minecraft. […]

Subscribe US Now