Present Continous Exercise (P1) | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (P1) | Có đáp án

admin 7Present Continous Exercise P1 | Exercise 12 tense | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn P1 | Có đáp án
Tổng hợp bài tập 12 thì trong tiếng anh.
*********************************
Bài tập 12 Thì trong Tiếng Anh :
Luyện Tiếng Anh Theo Chủ Đề :
Các con Số trong Tiếng Anh :
*********************************
*Cách dùng : Thì hiện tại tiếp diễn
+ Diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
+ Diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói.
+ Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn.
+ Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”
*Cách chia Thì hiện tại tiếp diễn :
+ Câu khẳng định : S + is/am/are + V-ing
– Câu phủ định : S + is /am/are + not + V-ing
? Câu nghi vấn : is/am/are + S + V-ing ?
Ghi chú :
– Nếu S chủ ngữ = I —– am
VD : I am working
– Nếu S chủ ngữ = She/ He/ It —– is
VD : It is raining
– Nếu S chủ ngữ = You / We / They —- are
VD : You are reading
*Cách thêm đuôi ‘ing’ cho động từ :
+ Động từ kết thúc bởi e, ta bỏ e thêm ing.
+ Động từ kết thúc bởi ie, ta đổi ie → y rồi thêm ing
+ Động từ kết thúc bởi một trọng âm chứa 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ing
* Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn xuất hiện các Trạng từ :
“Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen!, Be careful!. Hurry up!”

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

7 thoughts on “Present Continous Exercise (P1) | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (P1) | Có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

VLTK Mobile - Công thành chiến liên server

Đăng ký kênh: #vltkm #gamemobile #congthanhchienlienserver #ctclienserver Nội dung: Chia sẽ về quy trình đánh công thành chiến liên server và cách tính điểm thống trị trong ctc liên server. Clip mang tính chất giải trí nhẹ, hy vọng với những chia sẽ trong video sẽ giúp cho các bạn […]

Subscribe US Now