0 thoughts on “Review bá đạo – Bật móng chân – Chấn thương huyền thoại

  1. thật lun
    mình bị gẫy nguyên cái móng chân đó 2 lần rồi
    nên coi video này cx bình thường

  2. tui bị rồi thốn lắm lúc còn nhỏ đi học thêm đá bóng mà không mang giày va lúc đó là khóc nghĩ học mấy ngày liền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Giải mã giấc mơ | Mơ thấy con Chuột | Love tivi

Giải mã giấc mơ | Mơ thấy con Chuột | Love tivi

Subscribe US Now