Review giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 8 | PA channel

adminGiới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 8 | PA channel
Bộ sách giáo khoa lớp 8 bao gồm: Sách ngữ văn lớp 8 tập 1, tập 2; sách bài tập ngữ văn lớp 8 tập 1, tập 2; sách toán lớp 8 tập 1, tập 2; vở bài tập toán lớp 8 tập 1, tập 2; sách vật lí lớp 8 (01 tập); vở bài tập vật lí lớp 8 (01 tập); sách tài liệu dạy – học vật lí lớp 8; sách hóa học lớp 8 (01 tập ); sách bài tập hóa học lớp 8 (01 tập); sách sinh học lớp 8; sách tiếng anh lớp 8; sách bài tập tiếng anh lớp 8; sách lịch sử lớp 8; sách bài tập lịch sử lớp 8; sách địa lí lớp 8; tập bản đồ địa lí lớp 8; sách giáo dục công dân lớp 8; sách bài tập giáo dục công dân lớp 8; sách công nghệ lớp 8; sách âm nhạc và mĩ thuật lớp 8; sách bài tập âm nhạc lớp 8; sách bài tập mỹ thuật lớp 8. Sách tham khảo gồm có: Những bài văn mẫu lớp 8 tập 1, tập 2.

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Doraemon Tập 67 - Kẹo Biến Hình Đầu Đuôi, Con Tem Biết Nói - Hoạt Hình Tiếng Việt

Ủng hộ 10 triệu subsribers để POPS Kids phát sóng tiếp Doraemon mới nhất nhé: 🔔 Doraemon Tập 67 – Hoạt Hình Lồng Tiếng Việt 🔹 Phần 1: Kẹo Biến Hình Đầu Đuôi 🔹 Phần 2: Con Tem Biết Nói ———————————– ▶Xem Tập 1-156 Tại Đây: ———————————– ▶ Tập 1: […]

Subscribe US Now