Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Lý Thường Kiệt đại chiến Ung Châu Thành - Phần 1 | Việt Sử Kiêu Hùng

► Đóng góp cho dự án tại: ► Facebook dự án: ► Đa Bang – Hồi 1: Giấy”: ► Võ Tánh: Lý Thường Kiệt đại chiến Ung Châu Thành – Phần 1 Năm 1072 vua Lý Thánh Tông qua đời, thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên ngôi, hiệu […]

Subscribe US Now