Chư vị Tiên Hữu thân mến,

Thần Quân xin gửi đến chư vị chuỗi sự kiện từ ngày 24/08 đến 30/08, chi tiết như sau: 

1. Quà Đăng Nhập 7 Ngày

Thời Gian:

Bắt đầu: Ngày 24/08

Kết thúc: Ngày 30/08.

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, quý tiên hữu đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được phần quà tương ứng trong 7 ngày

 

 

Đăng Nhập Quà nhận được
Ngày 1
 • Vé vàng nhỏ x150
 • Mảnh Đá x20
 • Chân nguyên đân siêu x50
 • Túi đá lv4 x1
 • Đá tẩy luyện cam x50
 • Khóa tẩy luyện x50
Ngày 2
 • Vé vàng nhỏ x200
 • Mảnh Đá x15
 • Chân nguyên đân siêu x60
 • Túi đá lv5x1 
 • Đá tẩy luyện cam x60
 • Khóa tẩy luyện x60
Ngày 3
 • Vé vàng nhỏ x250
 • Mảnh Đá 20
 • Chân nguyên đân siêu x70
 • Túi đá lv5 x1
 • Đá tẩy luyện cam x70
 • Khóa tẩy luyện x70
Ngày 4
 • Vé vàng nhỏ x300
 • Mảnh Đá x15
 • Chân nguyên đân siêu x80
 • Túi đá lv5 x1
 • Đá tẩy luyện cam x80
 • Khóa tẩy luyện x80
Ngày 5
 • Vé vàng nhỏ x300
 • Mảnh Đá x20
 • Chân nguyên đân siêu x90
 • Túi đá lv5 x1
 • Đá tẩy luyện cam x90
 • Khóa tẩy luyện x90
Ngày 6
 • Vé vàng nhỏ x300
 • Mảnh Đá x15
 • Chân nguyên đân siêu x100
 • Túi đá lv6 x1
 • Đá tẩy luyện cam x100
 • Khóa tẩy luyện x100
Ngày 7
 • Vé vàng nhỏ x300
 • Mảnh Đá x20
 • Chân nguyên đân siêu x150
 • Túi đá lv6 x1
 • Đá tẩy luyện cam x150
 • Khóa tẩy luyện x150

 

2. Giá Trị Cung Cấp Mới

Thời Gian:

Bắt đầu: Ngày 24/08.

Kết thúc: Ngày 26/08.

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng (Reset mỗi ngày).

 

Tích nạp 200KNB Tinh Thiết x10
Tích nạp 200KNB Túi đá lv4 x2
Tích nạp 200KNB Rương thời trang noel x20
Tích nạp 200KNB Bách Luyện Thiết x10

3. Nạp Bất Kì Mỗi Ngày

Thời Gian:

Bắt đầu: Ngày 24/08.

Kết thúc: Ngày 26/08.

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

 

 

Tích nạp 200KNB
 • Mảnh trang bị cam x2
 • Vé vàng nhỏ x50
 • Thiên toàn hồn x40
 • Khóa Tẩy Luyện x10

4. Tích Nạp Nhận KNB

Thời Gian:

Bắt đầu: Ngày 24/08.

Kết thúc: Ngày 26/08.

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà và KNB

 

Tích nạp 200KNB KNB x150, Vé vàng nhỏ x20
Tích nạp 650KNB KNB x350, Vé vàng nhỏ x30
Tích nạp 2000KNB KNB x1000, Vé vàng nhỏ x100

 

5. Lợi Ích Hằng Ngày

Thời Gian:

Bắt đầu: Ngày 24/08.

Kết thúc: Ngày 26/08.

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà và KNB

 

Tích nạp 200KNB Sách đổi thời trang x10
Tích nạp 200KNB Sách tăng thời trang x5
Tích nạp 200KNB Túi đá lv4 x1, Hồng Tinh x10
Tích nạp 200KNB Túi đá lv4 x1, Hồng Tinh x10

Nạp Tặng túi đá 6 

Tích nạp 2500KNB Túi đá lv6 x2

Tích tiêu một ngày 1

Tích tiêu 300KNB Rương tọa kỵ x3, Túi nguyên liệu lv100 x30, Mảnh trang bị cam x1
Tích tiêu 300KNB Rương phách x3, Túi nguyên liệu lv100 x30, Mảnh trang bị cam x1
Tích tiêu 300KNB Rương cường hóa x3, Rương nguyên liệu x30, Mảnh trang bị cam x1

Tích tiêu một ngày 2

Tích tiêu 500KNB Túi đá lv5 x1, Đá tẩy luyện tím x50

Quà cường hóa 

Toàn thân C.Hóa +50 Đá C.Hóa 2 x10, Bảo để phủ x10
Toàn thân C.Hóa +60 Đá C.Hóa 2 x15, Bảo để phủ x15
Toàn thân C.Hóa +70 Đá C.Hóa 2 x30, Bảo để phủ x30
Toàn thân C.Hóa +80 Đá C.Hóa 2 x50, Bảo để phủ x50
Toàn thân C.Hóa +90 Đá C.Hóa 2 x100, Bảo để phủ x100
Toàn thân C.Hóa +100 Khóa tẩy luyện x1000, Đá tẩy luyện cam x1000

Tích tiêu một ngày 3

Tích tiêu 200KNB Bạc – Cương ngoa x1

Tích nạp tặng đá lv8 

Tích nạp 100KNB Túi đá lv5 x2
Tích nạp 250KNB Túi đá lv6 x1
Tích nạp 500KNB Túi đá lv6 x2
Tích nạp 1000KNB Túi đá lv7 x1
Tích nạp 1500KNB Túi đá lv 7 x2
Tích nạp 2500KNB Túi đá lv8 x2
Tích nạp tặng Rương Giáng Sinh
Tích nạp 1000KNB Rương giáng sinh vàng x1

 

Chúc các quý tiên hữu may mắn giành được phần quà từ sự kiện

 

Game Đại Thánh Vương – MMORPG cày đồ thoải mái, giao dịch tự do

– Trang chủ: https://daithanhvuong.vn/

– Group thảo luận: groups/DaiThanhVuong.vn

          – Fanpage: facebook.com/DaiThanhVuong.vn/

– Vip Care: http://vipcare.sohagame.vn/dai-thanh-vuong

Phát hành bởi SohaGame.

 

[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ Hồ Ly19-08-2016
[Sự Kiện] Mừng Lễ Vu Lan – Mùa Hiếu Hạnh16-08-2016
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ Vu Lan16-08-2016
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ Thanh Long12-08-2016
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ Nguyệt Lão09-08-2016