5 thoughts on “Sửa lỗi Ping được nhưng không thấy các máy nhau trong mạng LAN

  1. Vấn đề của mình là 2 máy cùng Workgroup, vào Windows Explorer gõ \192.168.xxx.xxx là IP của máy đó thì truy cập được, nhưng trong Network chẳng thấy máy kia đâu.

  2. của mình thì bị trường hợp là có sẵn Client trong network rồi mà vẫn không thấy được tất cả các máy trong mạng lan, chỉ thấy được 1 số máy (trước đây thì thấy được hết. workgroup thì cùng tên nhóm rồi

  3. của mình thì bị trường hợp là có sẵn Client trong network rồi mà vẫn không thấy được tất cả các máy trong mạng lan, chỉ thấy được 1 số máy (trước đây thì thấy được hết).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Từ khóa GATO là gì tại sao sửa bệnh GATO của một số người rất khó sửa

Có nhiều cách hiểu và định nghĩa bệnh GATO , Ở một góc độ nào đó GATO được hiểu là : Ganh tỵ, ganh sực, ganh ghét, đố kỵ, với một ai đó, một nhóm người nào đó về thành quả và tài năng và cống hiến của người khác […]

Subscribe US Now