26 thoughts on “Tạo hình 3D & Nền động video trong Powerpoint 2010

  1. Tại sao khi xóa background của ảnh động thì ảnh lại không chuyển động còn để background của ảnh thì ảnh lại chạy vậy???

  2. chia sẽ cách làm 3D cho mọi người xem rồi thì share link nhân vật động hay key word để người ta search luôn đi, úp úp mở mở rõ chán

  3. người ta xin link hình thằng bé, tại sao ko cho, dấu diếm quá.!!!. Toàn reply câu gì đâu.@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Từ vựng tiếng Trung Thương mại Part 3 Khóa học tiếng Trung Thương mại cơ bản

Từ vựng tiếng Trung Thương mại toàn tập từ cơ bản đến nâng cao được thống kê và tổng hợp trong sách giáo trình học tiếng Trung thương mại toàn tập của thầy Nguyễn Minh Vũ, giảng viên tiếng Trung cực kỳ xuất sắc của trung tâm tiếng Trung ChineMaster […]

Subscribe US Now